det är meningsfullt och kul att vara Lions.

Det är både meningsfullt och kul att vara Vän med Lions!

 

Lions Club Tillberga består av 28 män och kvinnor. Vi använder en del av vår fritid till att träffas, äta en bit mat, lyssna på föredrag. Det tycker vi är meningsfullt och kul. Men vi använder också några timmar till aktiviteter för att hjälpa till på olika sätt där samhället kanske inte prioriterar eller där vi själcva tyckker att en insatts behövs.


Lions är, med ca1,35 miljoner medlemmar, representerade i fler än 200 länder

och i Sverige är vi ca: 12 000 medlemmar fördelade på 481 klubbar och vi delar samma tanke.                                                          

Vi ger alltid 100 procent!

De grupper vi arbetar med i vårt hjälparbete är barn, ungdomar, äldre och funktionshindrade,

såväl lokalt, nationellt som internationellt. Den dagliga driften av vår organisation täcks av våra medlemsavgifter. Alla pengar som vi samlar in går utan undantag till vår hjälpverksamhet. Alltså en krona in, en krona ut!

Lokala eller internationella aktiviteter? Som vi sagt tidigare är vi som folk är mest, vilket innebär att det som är närmast oss känns extra viktigt. Vi kommer dock under året att skänka pengar till Barndiabetesfonden, som är en nationell aktivitet och Världens Barn, som är en internationell aktivitet. Men vi kommer, att satsa extra på lokala aktiviteter, som t ex stipendier inom idrott eller musik, hjärtstartare till Tillberga, stöd till sjuka och kamp mot droger.Ibland kan vissa aktiviteter ske tillsammans med andra föreningar eller organisationer.

Här kommer Ditt medlemskap att betyda mycket

Alla internationella aktiviteter låter sig inte planeras. Tsunamis, jordbävningar, kärnkraftsolyckor och andra katastrofer sker utan förvarning.

Då ställer givetvis Lions från hela världen upp.

                                 

Bli ”Vän med Lions Tillberga” Du också!

Ditt bidrag som Vän av Lions kommer garanterat att göra nytta.

Du kommer också att få erbjudanden om intressanta och trevliga sammankomster.

Pris för privatperson: 300 kronor

Pris för företag: 1 500 kronor

Plusgiro:543424-6

15 okt 2013

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)